Tips för dig som vill göra en renovering

Renovering invändigt eller utvändigt, tja, i det här inlägget ska jag begränsa mig till att skriva om renovering invändigt och så ska jag ge er en del råd och tips, för jag är snickare till yrket och har byggt och renoverat i många år. Främst i Motala med omnejd, men ibland även lite längre bort.

Så här kommer mina tips:

1. Innan man börjar med någonting så ska man alltid ha en plan, gärna skriftlig, för vad man vill åstadkomma. Det gör det mycket lättare för en själv att hålla sig till den ursprungliga planen, och man undviker onödiga kostnader.

2. Utnyttja befintliga ytor på bästa möjliga vis, istället för att slösa med nybyggnation av ytor som man eventuellt inte ens kommer använda.

3. Genomför alltid ett bra underhåll av de ytor du har, det minskar risken för större renoveringar i framtiden.

4. Om du inte känner till någon som kan hjälpa dig med en renovering invändigt ska du alltid anlita professionell hjälp. Det är mycket viktigt att man utför arbetet på ett korrekt och säkert sätt, och det kan en professionell alltid garantera.

5. Glöm inte bort att tänka på ventilationen under en renovering, för det är viktigt för inomhusmiljön. Se till att installera en bra ventilation om du inte har det redan, eller se till att befintlig ventilation fungerar som den ska.

6. Det är alltid viktigt att tänka på energieffektivisering när man renoverar, för det kan göra stor skillnad både för din plånbok och för miljön. Installera gärna lågenergilampor och isolera ordentligt så du slipper onödiga energikostnader i framtiden.

7. Försök att återanvända så mycket som möjligt när du renoverar, det är både bra för miljön och för din plånbok. Du kan till exempel återanvända befintliga möbler eller byggmaterial, istället för att köpa nya.

Lycka till, ha det bra!