Vad är betonghåltagning?

Betonghåltagning, eller betongborrning med ett annat ord, är processen att skapa ett hål i betong. Detta görs ofta för att installera betongankare, bultar eller andra föremål i betongen. Det finns ett antal olika metoder som kan användas för att borra betong, bland annat handborrmaskiner, elektriska borrmaskiner och hydrauliska borrmaskiner. Vilken typ av borr som används beror på storleken på det hål som behövs och betongens tjocklek.

Handborrar används vanligtvis för mindre hål, medan elektriska och hydrauliska borrar används för större hål. Det här med betonghåltagning vara en svår uppgift. Betongen kan vara hård och spröd, vilket gör den svår att penetrera. Dessutom kan det damm som uppstår vid borrning vara mycket farligt att andas in. Sedan kan du räkna med att det sitter armeringsjärn på en del ställen och har du otur råkar det vara just på ett sådant ställe du borrar. Då kommer du inte in en millimeter och då får du flytta borren någon centimeter åt något håll innan du kan fortsätta. Betonghåltagning kan göras manuellt eller med hjälp av elverktyg. Manuell betongborrning görs vanligtvis med en handborr och en mejsel. Detta är en långsam process, men den är effektiv för små hål. Elektriska borrar används för större hål. Dessa borrar har en roterande borrkrona som snabbt borrar sig igenom betongen. Hydrauliska borrar används för mycket stora hål. Dessa borrar använder högt tryck för att borra sig igenom betongen. Passar i husfasader när man ska bygga till eller kanske sätta upp en balkong.

Det finns ett antal olika borrkronor som kan användas för betongborrning. Vilken typ av borrkrona som används beror på hålets storlek och betongens tjocklek. Betongborrar har vassa tänder som snabbt borrar sig igenom betongen. De finns i olika storlekar, så det är viktigt att välja rätt borr för jobbet.

Med vänliga hälsningar, Jonas i Örebro